Επικαιροποιήθηκαν οι διευκρινίσεις για την πρόσκληση 9/2020 «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Μπορείτε να δείτε τις νέες ερωτήσεις / απαντήσεις στη σελίδα διευκρινίσεων της πρόσκλησης.