• Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ:
 • - Τηλεφωνικά στο 2103256800 
 • - Με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • - Ταχυδρομικά ή με επιτόπια επίσκεψη στη διεύθυνση: Κοραή 4, ΤΚ 10564, Αθήνα (4ος όροφος)

Κατάλογος Στελεχών

Ονοματεπώνυμο Μονάδα Θέση email Γραφείο
Πηνελόπη Αγγελοπούλου   Προϊσταμένη υπηρεσίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2
Παύλος Καρούσος Α Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 5
Γρηγόριος Αλεξάκης Α Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  3
Σοφία Λιάκου Β Προϊσταμένη μονάδας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 1
Χαράλαμπος Φλώρος Β Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 4
Πανωραία Ζαχαρή Α Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 5
Ρούσσου Άννα  Β Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  4
Θάλεια Καρναβά Β Στέλεχος  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 1
Νικόλαος Τόκας Γ Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6
Όλγα Καραγεωργίου Γ Στέλεχος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  7

Αρμοδιότητες 

 1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 4. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ. Έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου της Υπηρεσίας και γενικότερα δράσεων επικοινωνίας, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
 6. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ πλην εκείνων που ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων μονάδων. Παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).
 8. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 9. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014.
 10. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
 11. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
 12. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ είναι Δικαιούχος Πράξεων/ Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
 13. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 14. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
 15. Είναι αρμόδια για διαδικασίες ποιότητας, πιστοποίησης κατά ISO και καταρτίζει και επικαιροποιεί σύμφωνα με το οριζόμενο πλαίσιο από το ΣΔΕ τον φάκελο τεκμηρίωσης της Διαχειριστικής Ικανότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ως Δικαιούχου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελέχη: Νικόλαος Τόκας, Όλγα Καραγεωργίου

Αρμοδιότητες

 1. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους ανωτέρω τομείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.
 2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
 4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
 5. Συνεργάζεται με τις λοιπές επιτελικές δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε περιπτώσεις που ένας Άξονας Προτεραιότητας ή ειδικός στόχος ή κατηγορία Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 αντιστοιχεί σε δέσμη τομέων πολιτικής, η πλειοψηφία των οποίων είναι ευθύνης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ προκειμένου να αναλάβει τη σύνθεση των τελικών ενιαίων προτάσεων εξειδίκευσης, τροποποίησης ή αναθεώρησής τους.
 6. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
 7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών σε συνεργασία με τη Μονάδα Β, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κοινοποίηση στους καθ' ύλην αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
 8. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το σχεδιασμό Πράξεων/ Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 9. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/ Δράσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β.
 10. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", τις άλλες Επιτελικές Δομές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και την εκπόνηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των Συστημικών Παρεμβάσεων 3 και 6 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και των αναπροσαρμογών τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει σχέδια δράσης για τις συστημικές παρεμβάσεις προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και σχεδιάζει νέες συστημικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο και άλλων χρηματοδοτικών πόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Παύλος Καρούσος

Στελέχη: Γρηγόριος Αλεξάκης, Πανωραία Ζαχαρή

Αρμοδιότητες

 1. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων τους στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
 2. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
 3. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων  αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευόμενο φορέα.
 4. Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Ε.Π. σε συνεργασία με τη Μονάδα Α'.
 5. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση νέων Πράξεων/ Δράσεων αρμοδιότητάς της, την προτυποποίηση τευχών προσκλήσεων ενδιαφέροντος, καθώς και για την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου ή και τους εποπτευόμενους φορείς του. Προτείνει στην ΕΑΣ μέτρα απλούστευσης επί των διαδικασιών υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων/ Δράσεων, με στόχο την αποτροπή παρατυπιών και σφαλμάτων.
 6. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού.
 7. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
 8. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/ Δράσεις των τομέων του Άρθρου 1.3 της παρούσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
 9. Παρακολουθεί την εφαρμογή των Συστημικών Παρεμβάσεων 3 και 6 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση", διατυπώνει προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την παρακολούθηση και εφαρμογή τους, αξιολογεί την εφαρμογή τους και φροντίζει για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Διατυπώνει προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή για τον επαναπροσδιορισμό της πορείας εφαρμογής των συστημικών παρεμβάσεων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προϊσταμένη: Σοφία Λιάκου 
Στελέχη: Μπάμπης Φλώρος, Ρούσσου Άννα, Θάλεια Καρναβά

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ίδρυσης, το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Η κατανομή των προβλεπόμενων στελεχών ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι: (α) είκοσι τρία (23) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και (β) δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό της ΕΔ ΕΣΠΑ αριθμεί δέκα (10) στελέχη από τα οποία τα εφτά (9) είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϊσταμένη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ είναι η Πηνελόπη Αγγελοπούλου.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Α' είναι ο Παύλος Καρούσος. Στελέχη της Μονάδας A' είναι ο Γρηγόριος Αλεξάκης και η Πανωραία Ζαχαρή.

Προϊσταμένη της Μονάδας Β' είναι η Σοφία Λιάκου. Στελέχη της Μονάδας Β' είναι ο Μπάμπης Φλώρος, η Άννα Ρούσσου και η Θάλεια Καρναβά.

Στελέχη της Μονάδας Γ' είναι ο Νικόλαος Τόκας και η Όλγα Καραγεωργίου.

Σημ: Τα στελέχη αναφέρονται με τη σειρά ανάληψης υπηρεσίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Οργάνωση υπηρεσίας Διάρθρωση Επιτελικής Δομής
Οργάνωση υπηρεσίας Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ