Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό σχεδιασμού Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 161252. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στην ενότητα Σχετικά αρχεία στη σελίδα της Διακήρυξης.