Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη «Διοικητική  κωδικοποίηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης» ΟΠΣ (MIS): 5114214» Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».