Στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις των ενταγμένων παρόχων κατάρτισης στο οριστικό Μητρώο παρόχων με αδειοδοτημένες δομές, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο οριστικό Μητρώο παρόχων, και με μισθούμενα / παραχωρούμενα σχολεία θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, μέσω του πληροφοριακού συστήματος voucher.gov.gr.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».