Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών».

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.