Ημερίδα στο πλαίσιο της Δράσης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 | Ώρα 14:00 - 17:00

>> Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας <<