ΠΡΟΣΟΧΗ: H ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν είναι προσωρινά εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας. Γίνονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης.